Nieuws

22-01-2019
Brexit: fiscale actiepunten

Doet u zaken met het  Verenigd koninkrijk? Zegt een artikel 23 vergunning of een EORI nummer u niets? Lees dan verder en onderneem nu actie!

BREXIT
Over iets meer dan 2 maanden is het zo ver. Op 29 maart 2019 stapt het Verenigd Koninkrijk naar alle waarschijnlijkheid uit de Europese Unie (EU). In het Verenigd Koninkrijk wordt nog druk gediscussieerd over de overgangsregeling die vanaf dat moment van kracht moet gaan, maar als hierover geen overeenstemming wordt bereikt volgt een ‘harde’ Brexit. Dit houdt o.a. in dat er geen vrij handelsverkeer meer mogelijk is tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Als gevolg hiervan kunnen goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk niet meer ‘zomaar’ Nederland inkomen, en andersom. De regels voor een intracommunautaire levering/verwerving zijn dan immers niet meer van toepassing. Goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk moeten vanaf 29 maart eerst aangemeld worden bij de Douane middels een aangifte. Bij deze aangifte bent u douanerechten en omzetbelasting verschuldigd over deze goederen. De omzetbelasting dient dan direct betaald te worden aan de Douane. Bij het doen van de regulieren aangifte omzetbelasting kan in de meeste gevallen deze omzetbelasting weer teruggevorderd worden. Dit kan echter een flink gat slaan in uw bankrekening.

Om dit te voorkomen bestaat de mogelijkheid om de omzetbelasting, die is verschuldigd bij de invoer van goederen van buiten de EU, te verleggen naar de regulieren aangifte omzetbelasting. Hiervoor dient u een artikel 23-vergunning te hebben. Met deze vergunning hoeft u niet bij elke invoer van goederen van buiten de EU omzetbelasting te betalen aan de Douane, maar kan de te betalen omzetbelasting over de invoer aangegeven worden in de reguliere aangifte omzetbelasting.

Artikel 23-vergunning
Om in aanmerking te komen voor een artikel 23-vergunning dient u aan een drietal voorwaarden te voldoen:
1.    Uw onderneming is gevestigd in Nederland;
2.    U importeert regelmatig goederen uit het Verenigd Koninkrijk (of andere niet EU-landen);
3.    Uit uw administratie moet eenvoudig blijken hoeveel omzetbelasting u moet betalen over de geïmporteerde goederen.

Aanvragen van een vergunning

Een artikel 23 vergunning kunt u schriftelijk aanvragen bij de belastingdienst. Daarnaast heeft de Belastingdienst ondernemers die regelmatig goederen afnemen uit het Verenigd Koninkrijk een formulier toegestuurd, om een artikel 23-vergunning aan te vragen. Indien u dit formulier heeft ontvangen, kunt u dit formulier het beste zo spoedig mogelijk retourneren (voor 1 februari) om er zeker van te zijn dat u de vergunning voor 29 maart 2019 heeft.

EORI-nummer

Daarnaast dient u een EORI nummer aan te vragen bij de Belastingdienst/Douane. Dit nummer heeft u nodig om te communiceren met de Douane op het moment dan u goederen importeert van buiten de EU.

Subsidie

Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk en blijkt dat uw onderneming te maken krijgt met de gevolgen van Brexit? Met de Brexit-voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming. Klik daarvoor op deze link: Brexit-voucher

Hulp?
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een artikel 23-vergunning of een EORI-nummer, of wilt u weten of u in aanmerking komt voor een artikel 23-vergunning, dan zijn wij u graag van dienst.

Bron: 22-01-2019

Terug

Een frisse blik op uw administratie en bedrijfsvoering?
Neem direct contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.