30%-regeling vernieuwd

Voor de werkgever en werknemer

Heeft u een in het buitenland aangeworven werknemer met een ‘specifieke deskundigheid’ in dienst? Dan kunt u in aanmerking komen voor de 30%-regeling.U kunt dan als werkgever aan uw expat – onder voorwaarden – een belastingvrije vergoeding van maximaal 30% van het loon betalen. Let u er wel op dat het criterium ‘specifieke deskundigheid’ voortaan wordt gekoppeld aan een salarisnorm, die verlaagd is van circa € 50.000 naar € 35.000 (na toepassing van de 30%-regeling). Ook moet de specifieke deskundigheid schaars aanwezig zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt.

 

Wetenschappers worden overigens uitgezonderd van de salarisnorm. Voor jonge masters (onder de 30 jaar) is nu een salarisnorm van € 26.605 (exclusief de 30%-vergoeding) geïntroduceerd. Werknemers die vanaf 1 januari 2012 worden aangetrokken, mogen maximaal 8 jaar van de 30%-regeling gebruikmaken. Mocht de werknemer eerder zijn begonnen, dan geldt deze beperkte looptijd niet. Vanaf 1 januari 2012 geldt dat gedurende de gehele looptijd aan de voorwaarden moet worden voldaan. Wordt niet meer aan de salarisnorm voldaan, dan komt de 30%-regeling per direct te vervallen.

 

Werkt uw expat al langer in Nederland?
Afgegeven beschikkingen voor ingekomen werknemers worden zo veel mogelijk geëerbiedigd. Werknemers die voor 1 januari 2007 in Nederland zijn tewerkgesteld behouden gedurende de resterende looptijd van hun tewerkstelling de voordelen van de huidige regeling. Is de werknemer na 1 januari 2007 tewerkgesteld, dan gelden de huidige voorwaarden nog voor 5 jaar. Daarna moet alsnog aan de salarisnorm worden voldaan. Werknemers die de 30%-regeling al langer dan vijf jaar toepassen, behouden gedurende de resterende looptijd hun recht op de regeling.