50% afschrijven op bedrijfsinvesteringen in 2013

U kunt investeringen, die u voor uw bedrijf doet, ineens in aftrek brengen van uw winst indien de investering maximaal € 450 bedraagt. Grotere investeringen dient u over meerdere jaren af te schrijven ten laste van uw winst. De regel daarbij is dat u per jaar maximaal 20% van de aanschafkosten mag afschrijven op roerende bedrijfsinvesteringen zoals computers, printers, bureaus en stoelen etc.
Om tijdens de economische crisis het investeren te stimuleren kunt u in 2013 eenmalig 50% afschrijven op uw bedrijfsinvesteringen. Het doel van de hogere afschrijving is om bedrijven tijdelijk meer financiële armslag te geven voor het doen investeringen en daarmee een bijdrage te leveren aan de binnenlandse economische groei.


Wat zijn de gevolgen hiervan?

Indien u in 2013 50% gaat afschrijven op uw bedrijfsinvestering betekent dit dat u de winst daarmee drukt en zodoende minder belasting betaalt. Dat klinkt voordelig maar er dient nog wel de volgende kanttekening geplaatst te worden. Indien u in latere jaren meer winst gaat maken kunt u door de verruimde afschrijving in 2013 minder afschrijven en dan betaalt u juist meer belasting.