6 procent btw voor verbouw

Het btw-tarief voor een verbouwing van een huis gaat tijdelijk omlaag van 19 procent naar 6 procent. Het verlaagde tarief is van toepassing als de werkzaamheden zijn afgerond op of na 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011.

Als de werkzaamheden worden afgerond op of na 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011 is het verlaagde btw-tarief van toepassing op de arbeidscomponent van de gehele verbouwing of renovatie. Dus ook op de werkzaamheden die al vóór 1 oktober 2010 zijn uitgevoerd. Als de werkzaamheden niet vóór 1 juli 2011 zijn afgerond, dan geldt het verlaagde btw-tarief niet. Ook niet voor de werkzaamheden die vóór 1 juli 2011 zijn verricht.

Alleen voor arbeid, niet voor materiaal
Het lagere tarief slaat alleen op de werkzaamheden, niet op het materiaal. De tariefsverlaging geldt voor alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht. Het gaat dus om het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Ook garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen vallen onder het begrip ‘woning’ als zij zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning.

De te verbouwen of te renoveren woning moet minimaal twee jaar oud zijn. Nieuwbouw komt dus niet in aanmerking.
Sloopwerkzaamheden die onderdeel vormen van renovatiewerkzaamheden vallen onder de regeling, ook als de sloper en degene die daarna opbouwwerkzaamheden verricht verschillende ondernemers zijn. Wanneer er sprake is van alleen sloop van een object valt dit niet onder de regeling.

Uitzonderingen
Het verlaagde tarief geldt niet voor:
– glazenwassen
– aanleg en onderhoud van tuinen (inclusief het plaatsen van omheiningen)
– het vervangen van gordijnen en zonwering
– het leggen en onderhouden van vloerbedekking en vloeren – met uitzondering van het onderhoud van (houten) vloeren die in bouwkundig opzicht deel uitmaken van de woning
– de diensten van architecten die verricht worden ter voorbereiding van de renovatie/herstelwerkzaamheden
– sloopwerkzaamheden die niet in het kader van renovatie- en herstelwerkzaamheden plaatsvinden