6%-Tarief voor digitale literatuur?

Papieren kranten, boeken en tijdschriften vallen onder het verlaagde btw-tarief. De digitale replica’s hiervan vallen echter onder het algemene tarief van 21%. Dit verschil in btw-tarifering moet zo snel mogelijk verdwijnen. Hoewel iedereen het daarover eens is, verandert dit voorlopig niet. Dat komt doordat de Europese Btw-richtlijn digitale diensten uitsluit van het verlaagde tarief. De Europese Commissie is inbreukprocedures gestart tegen EU-landen die dit tarief toch toepassen op deze diensten. Dat gaat ook gebeuren als Nederland dit tarief nu zou invoeren op digitale kranten, boeken en tijdschriften, aldus staatssecretaris Wiebes. Kortom, eerst moet de EU-richtlijn worden gewijzigd.