Aanbestedingsopdrachten makkelijker voor mkb

Het moet voor het mkb makkelijker worden om overheidsopdrachten te krijgen. De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel Aanbesteden waarmee de lastendruk bij bedrijfsleven en overheid wordt verminderd. Door minder en heldere regels te stellen bij aanbesteding, krijgen ook kleinere ondernemers een goede en eerlijke kans op overheidsopdrachten. Aanbestedende diensten mogen geen onredelijke eisen aan het bedrijfsleven stellen bij aanbesteden. Zo moeten de eisen die aan de jaaromzet van de deelnemende ondernemer worden gesteld, in verhouding staan tot de opdracht.

Voorbeeld
Een aanbestedende dienst met 120 vestigingen in heel Nederland kan nu de schoonmaak in één opdracht aanbesteden. Dit betekent dat een kleine onderneming hierop nooit kan inschrijven. Met de nieuwe wet moet de aanbestedende dienst zo’n opdracht in principe zo maken, dat mkb’ers kunnen inschrijven op de locaties in hun eigen regio.

Eén formulier
Er komt een einde aan de verschillende formulieren (de eigen verklaring) die aanbestedende diensten gebruiken. De ondernemer hoeft nog maar één keer een formulier in te vullen dat bij elke aanbesteding kan worden gebruikt. Pas wanneer hij de opdracht krijgt, moet hij de officiële documenten inleveren.

Alle overheidsopdrachten
De nieuwe Aanbestedingswet geldt voor alle overheidsopdrachten (onder en boven de Europese grens). De grens voor het Europees aanbesteden voor bijvoorbeeld bouwopdrachten ligt op 5,1 miljoen euro. Voor leveringen (zoals inkoop kantoorartikelen) en diensten (bijvoorbeeld onderzoeksbureau inhuren) liggen de grenzen voor het Rijk bij € 133.000 en voor andere overheden en diensten op € 206.000.