Aantrekkelijke beloningsopties voor meewerkende partner

Voor de ondernemer

Ruim tweederde van de samenwonende partners die meewerken aan het bedrijf van de andere partner krijgen daar niet voor betaald.Dat blijkt uit onderzoek. Na de relatie blijven deze partners met lege handen achter. Kunt u uw partner onbetaald aan het werk zetten?

 

1. U geeft uw partner geen vergoeding
Als uw partner onbetaald meewerkt, kunt u na afloop van het jaar een bedrag aftrekken van uw winst, de meewerkaftrek. U moet dan wel voldoen aan het urencriterium. Het bedrag van de meewerkaftrek is afhankelijk van de hoogte van de winst en van het aantal uren dat uw partner meewerkt. U dient het aantal meegewerkte uren van uw partner aannemelijk te maken. Hierbij kunt u het beste gebruik maken van een urenadministratie.

Let op: het bedrag van de meewerkaftrek is voor uw partner geen inkomen. Uw partner hoeft daarover dus geen belasting te betalen!

 

2. U geeft uw partner een arbeidsbeloning
Geeft u uw partner een vergoeding voor de werkzaamheden binnen uw onderneming van minimaal € 5.000? Dan kunt u deze beloning van uw winst aftrekken. Geeft u uw partner een arbeidsvergoeding van minder dan € 5.000? Dan heeft u recht op de meewerkaftrek.

Let op: de arbeidsbeloning is voor uw partner inkomen, als die beloning minimaal € 5.000 is. Uw partner betaalt daarover inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

 

3. U sluit een arbeidsovereenkomst met uw partner
U kunt met uw partner een arbeidsovereenkomst sluiten. Uw partner is dan bij u in dienstbetrekking. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
• Uw partner werkt onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als uw andere werknemers.
• Uw partner ontvangt loon.

Het loon van uw partner wordt betrokken in de loonheffing.