Administratie over 2005 mag weg

U moet uw administratie 7 jaar bewaren. Aan het eind van dit jaar kunt u de administratie over 2005 en eventueel voorgaande jaren wegdoen.

Let op!
Voor onroerende zaken geldt voor de btw echter een herzieningstermijn van 10 jaar. U moet de administratie van onroerende zaken dus langer bewaren dan 7 jaar. U heeft deze gegevens misschien nog eens nodig.