Aftrek verblijfkosten eigen rijders 2008 vastgesteld

Eigen rijders (dat wil zeggen: transporteurs die voor eigen rekening rijden) die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen in 2008 per gereden dag een bedrag van € 29,50 aftrekken voor verblijfkosten. Dat bedrag is kortgeleden vastgesteld.

Ze kunnen er ook voor kiezen om de werkelijke verblijfkosten af te trekken. De Belastingdienst wil dan wel dat aannemelijk gemaakt wordt dat de werkelijke verblijfkosten in dat jaar hoger zijn dan € 29,50 per dag. Eigen rijders moeten dan ook de bewijsstukken van de verblijfkosten kunnen overleggen. Verblijfkosten horen tot de beperkt aftrekbare kosten. Van de totale aftrekbare kosten is de eerste € 4.200 niet aftrekbaar.