Aftrekbare uitgaven voor opleiding/studie

De uitgaven voor het volgen van een opleiding of studie zijn aftrekbaar. Voorwaarde is wel dat de opleiding/studie erop gericht is om (meer) inkomen uit werk te verwerven. Ook moeten de uitgaven hoger zijn dan € 500. Het maximaal aftrekbare bedrag is € 15.000 (of meer als u voldoet aan een aantal specifieke voorwaarden).

De volgende uitgaven mag u helaas niet meerekenen:
• uitgaven voor levensonderhoud, waaronder huisvesting, voedsel, drank, genotmiddelen en kleding;
• werk- en studieruimten en de inrichting daarvan;
• reis- en verblijfkosten, waaronder excursies en studiereizen.