Alle ins en outs over de crisisheffing

In 2013 geldt een eenmalige werkgeversheffing over inkomsten van werknemers van meer dan € 150.000. Het gaat dan om het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, inclusief eenmalige of structurele extra beloningen en bijtelling auto van de zaak. Voor zover het loon hoger is dan € 150.000, moet u als werkgever eenmalig 16% eindheffing betalen.

Wanneer wordt u in 2013 geconfronteerd met deze heffing?
Het loonbedrag waarmee in 2012 de grens van € 150.000 wordt overschreden, wordt voor de toepassing van de werkgeversheffing geacht te zijn genoten op 31 maart 2013.


Hoe wordt de crisisheffing geheven?

Deze werkgeversheffing zal moeten worden voldaan op de in april 2013 in te dienen loonbelastingaangifte over de maand maart 2013.


Wie draagt de last van de crisisheffing?

Deze heffing is een pseudo-eindheffing, hetgeen betekent dat de werkgever de 16%
eindheffing verschuldigd is (deze kan dus niet ten laste van de betreffende werknemer worden gebracht) en dat de heffing plaatsvindt bovenop de reguliere inhouding van loonheffing over hetzelfde loon in 2012.

Let op
De werkgeversheffing zou in eerste instantie een eenmalige heffing zijn in 2013. Echter, er is nu al aangekondigd dat de crisisheffing in 2014 zal worden gecontinueerd waarbij een staatsopbrengst wordt verwacht van € 500 miljoen. Dit betekent dat u zich nu ook moet focussen op de hoogte van de lonen in 2013.