AOW leeftijd met kleine stapjes omhoog

Ruim een halve eeuw na invoering van de Algemene Ouderdomswet (AOW) in 1957 gaat de pensioenleeftijd omhoog.Volgend jaar krijgen Nederlanders een maand later recht op AOW. Daarna stijgt de AOW-leeftijd stapsgewijs verder naar 67 jaar in 2023. Na de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met dit wetsvoorstel van minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Van 65 naar 67
Door aanname van het wetsvoorstel gaat de AOW-leeftijd van 65 jaar in 2013, 2014 en 2015 ieder jaar met 1 maand omhoog. In 2016, 2017 en 2018 stijgt de leeftijd ieder jaar met 2 maanden en in 2019 gaat de leeftijd naar 66 jaar. De jaren daarna stijgt de leeftijd ieder jaar met 3 maanden. In 2023 gaat de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Vanaf 2024 zal de AOW-leeftijd worden aangepast aan de toekomstige ontwikkeling van de levensverwachting.

De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd moet bijdragen aan het verbeteren van de overheidsfinanciën, het verhogen van de arbeidsparticipatie van ouderen en een betere betaalbaarheid van pensioenen.