AOW naar 66 jaar, minder pensioen opbouwen via werkgever

De AOW-leeftijd gaat in 2020 omhoog van 65 naar 66 jaar. Dit heeft vanaf 2013 al gevolgen voor de maximale pensioenopbouw via de werkgever.

Door de verhoging van de pensioenleeftijd krijgen werknemers langer de tijd om hetzelfde pensioen op te bouwen. Dit kan 70% van het laatstverdiende loon zijn bij een eindloonregeling of 70% van het gemiddeld verdiende salaris bij een middelloonregeling. Vanwege die langere opbouwperiode stelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een wetsvoorstel voor de maximale jaarlijkse opbouwpercentages te verlagen.

 

Maatregelen
Vanaf 2013 mogen werknemers met een eindloonregeling jaarlijks maximaal 1,75% opbouwen in plaats van de huidige 2%. Voor werknemers met een middelloonregeling is dat maximaal 2% per jaar in plaats van 2,25%. De jaarlijkse toevoeging aan de fiscale oudedagsreserve (for) wordt verlaagd van 12% naar 10%. Hierdoor zullen ook ondernemers die pensioen opbouwen in hun onderneming, bijdragen aan de versobering van de pensioenopbouw. Tot slot komt er ook een beperking van de fiscale ruimte voor de aftrek van lijfrentepremies tot 14,5% (dit is nu 17%).