Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor dga

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) kunt u grote financiële risico’s lopen als u plotseling arbeidsongeschikt raakt.Niet alleen uw eigen inkomsten kunnen plotseling terugvallen, maar ook de continuïteit van uw bedrijf kan in gevaar komen als u door arbeidsongeschiktheid uitvalt. Om deze risico’s voor u en uw bedrijf te beperken, is het van belang na te denken over het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

 

Echter een dergelijke verzekering is voor u als dga veelal niet goedkoop. Naar schatting heeft meer dan de helft van de directeur-grootaandeelhouders geen AOV. Het is wel raadzaam om te overwegen een AOV af te sluiten. Er kunnen zich allerlei situaties voordoen, die grote gevolgen kunnen hebben voor uw financiële gezondheid bij langdurige ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid. Uw bedrijf kan hierbij zomaar tijdelijk of zelfs definitief stil komen te liggen. Het is voor u als dga daarom belangrijk om de AOV als financieel planningsinstrument in overweging te nemen.