Arbeidsovereenkomsten onbeperkt verlengen?

Mogen we arbeidsovereenkomsten onbeperkt verlengen? En wat is de consequentie als we ze vergeten te verlengen? We geven hier in het kort de antwoorden weer.

Flexwet
De Flexwet zegt dat u arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd maar twee keer mag verlengen. Dus u mag uw werknemer drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aanbieden, voordat een arbeidsovereenkomst naar onbepaalde tijd overgaat. Deze drie overeenkomsten mogen in totaal bij elkaar de duur van maximaal 36 maanden omvatten. In de cao kan hiervan worden afgeweken, zoals bij de horeca-cao.

Overeenkomst niet verlengd?
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Betekent dit dat als u vergeet een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden en de werknemer is na zijn overeenkomst nog steeds aan het werk, dat de werknemer dan automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft? Nee! De overeenkomst wordt van rechtswege verlengd met dezelfde periode onder dezelfde arbeidsvoorwaarden. (Maar ook hier kan in de cao van worden afgeweken. Zo zijn er cao’s, waarin staat dat de eerste overeenkomst uitsluitend met onbepaalde tijd kan worden verlengd.) Als de werkgever na de tweede verlenging vergeet iets vast te leggen en de werknemer werkt nog gewoon, dan wordt dit als een onbepaaldetijddienstverband beschouwd. Wanneer tussen de arbeidsovereenkomsten een periode van drie maanden en een dag zit, begint de cyclus opnieuw.

Let op!
Enkele cao’s schrijven voor dat de werknemer voor bepaalde tijd altijd een schriftelijke overeenkomst moet hebben. Indien de werknemer zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst aan het werk is, stelt de cao dat u een werknemer voor onbepaalde tijd in dienst hebt (bijvoorbeeld bij de kappers-cao).