Bedrijfsoverdracht fiscaal makkelijker

Om bij een bedrijfsoverdracht (binnen of buiten de familiekring) het voortbestaan van het bedrijf niet in gevaar te brengen wordt bedrijfsoverdracht fiscaal makkelijker gemaakt. De vrijstelling gaat omhoog: in de nieuwe wet geldt een vrijstelling van 90 procent van de waarde van het bedrijf. Deze is nu 75 procent.

Deze vrijstelling geldt ook voor onroerend goed dat de dga aan zijn vennootschap ter beschikking stelt. Voor de verschuldigde belasting over de resterende 10 procent kan tien jaar uitstel van betaling worden verkregen.

Doorschuiffaciliteit nu ook voor schenking
Naast de genoemde maatregel wordt het in de inkomstenbelasting mogelijk om ook bij schenking van een aanmerkelijk belang (= meer dan 5% van de aandelen in een onderneming) gebruik te maken van een doorschuiffaciliteit. Nu kan dat alleen nog maar bij het vererven van een aanmerkelijk belang.
De doorschuiffaciliteit is de wijze van bedrijfsoverdracht aan een medeondernemer, werknemer of familie, waarbij onder voorwaarden fiscaal niet hoeft te worden afgerekend. De belastingclaim op de inkomsten uit de bedrijfsoverdracht wordt hier doorgeschoven naar de erfgenamen.

Materiële onderneming
De doorschuiffaciliteit geldt alleen voor zover de bv waarvan deze aandelen worden doorgeschoven, een materiële onderneming drijft. Deze eis zal ook gaan gelden voor de doorschuiffaciliteit bij vererven van aanmerkelijkbelangaandelen (waarbij een overgangsregeling zal worden getroffen). Beide doorschuiffaciliteiten zorgen ervoor dat een belastingclaim geen hindernis meer vormt bij bedrijfsopvolging. Zo wordt het voor dga’s aantrekkelijker om bij leven een aandelenpakket door te schuiven naar hun opvolger.

Uitstel vervalt
Omdat er een doorschuiffaciliteit voor schenking komt, komt de uitstel-van-betalingsfaciliteit bij schenking te vervallen. Voor de situatie waarbij de aanmerkelijkbelangaandelen worden overgedragen tegen schuldigerkenning, wordt de betalingsregeling verruimd. Bij schenken worden leeftijdsgrens en arbeidsongeschiktheidseis losgelaten: de schenker hoeft niet langer arbeidsongeschikt of 55 jaar of ouder te zijn. Het is de bedoeling dat de herziene wet ingaat op 1 januari 2010.