Behaal een beter rendement door klantgericht ondernemen

U kunt een beter rendement behalen en harder groeien dan uw concurrenten door uw klanten centraal te stellen.
Strategie en rendement in het MKB
MKB -ondernemers die hun klant centraal stellen, behalen een beter rendement. En ze groeien harder dan directe concurrenten die niet focussen op de behoeften van de klant. Dit blijkt uit een onderzoek die de bedrijfsstrategie van vijftig ondernemingen onder de loep nam. De aanleiding voor het onderzoek ‘Strategie en rendement in het MKB’ waren de opvallende rendementsverschillen binnen het MKB. Het ene bedrijf weet onder zware omstandigheden een uitstekend rendement te behalen en te groeien, terwijl een directe concurent gebukt gaat onder de crisis. De vraag of de klantgerichte benadering van de eerstgenoemde daarbij doorslaggevend was, stond centraal in het onderzoek.
Klantgericht ondernemen
In het onderzoek werden bedrijven die de klant centraal stelden, gekwalificeerd als klantgericht. Ondernemingen die enkele producten of processen in het klantbelang hebben ontwikkeld en ingericht, vallen hier niet onder. Van de klantgerichte bedrijven haalde 86% de afgelopen drie jaar een omzettoename en zag 70% het rendement verbeteren. Van de niet-klantgerichte ondernemingen boekte 57% van de bedrijven over dezelfde periode een omzettoename en zag maar liefst 60% haar rendement afnemen.
Wees onderscheidend
Het onderzoek toont aan dat klantgerichte bedrijven minder concurrentie ondervinden, meer innovatief zijn en de juiste prijs vragen voor hun producten en/of dienstverlening. Veel ondernemers zijn vaak bang voor de veranderingen die klantgericht werken met zich meebrengt. Want inspelen op de klantvraag betekent vaak ook: loslaten van ingesleten gewoontes en processen. Maar het maakt je ook onderscheidend en daarmee creëer je je eigen markt. Het lijkt voor de hand liggend: de ondernemer is op de hoogte van wat de klant verwacht en speelt daarop in. Zeker in het MKB, waar de klant en de ondernemer nog dicht op elkaar zitten. Toch werkt maar een kwart van de onderzochte bedrijven op deze manier.