Belangrijke mededeling BTW- en Loonaangifte

Om ervoor te zorgen dat u fiscaal niet meteen in januari 2013 al uitglijdt, volgen hieronder enkele belangrijke mededelingen voor de BTW van januari 2013 en de Loonaangifte van december 2012.
Omzetbelasting
In januari moet de aangifte omzetbelasting over het laatste tijdvak van 2012 ingediend worden. Bij deze aangifte moet u rekening houden met een aantal correcties:
• Privé gebruik producten
• Privé gebruik auto
• Privé gebruik van zakelijke goederen zoals telefoon, energie, accountantskosten
• Uitsluiting van aftrek van voorbelasting op goederen/diensten ten behoeve van onder andere relatiegeschenken, personeelsverstrekkingen en kantineverstrekkingen
In de praktijk worden deze correcties nogal eens vergeten. Dit leidt ertoe dat er een suppletieaangifte ingediend moet worden met mogelijk het opleggen van een boete en het in rekening brengen van heffingsrente tot gevolg. Zorg er dus voor dat deze correcties in uw aangifte verwerkt worden.
Loonbelasting
Wanneer u aan uw personeel in december een kerstpakket (of ander geschenk in natura) gegeven heeft waarvan de waarde lager is dan € 70, dan dient u 20% eindheffing over het totaalbedrag af te dragen. Zorg ervoor dat degene die uw loonadministratie verzorgt hiervan op de hoogte gebracht wordt. Wanneer het geschenk een hogere waarde heeft dan wordt de regeling meteen erg ingewikkeld. Dan dient u contact op te nemen met uw adviseur.
Heeft u andere dan uw werknemers een geschenk gegeven, bijvoorbeeld zakelijke relaties, dan geldt een eindheffing van 45% wanneer de waarde beneden de € 136 blijft. Boven een waarde van € 136 maar onder een waarde van € 272 wordt het percentage meteen 75%. Wij zijn het met u eens dat dit een regeling is die eigenlijk afgeschaft moet worden. Maar wij maken de regels helaas niet. En het achterwege laten van de heffing is ook al niet aan te raden omdat u de factuur van de kerstpakketten in uw administratie heeft opgenomen. Bij een boekenonderzoek komt die dus altijd bovendrijven. Ons advies? Aangeven, betalen, slikken en doorgaan.