Belastingdienst komt met nieuwe voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto

De Belastingdienst heeft in overleg met VNO-NCW en EVO een nieuwe voorbeeldafspraak gemaakt voor het verbod op privégebruik van een bestelauto die de werkgever aan de werknemer ter beschikking stelt.
Indien u een bestelauto ter beschikking stelt waarvoor u privégebruik verbiedt, geldt de bijtelling privégebruik auto niet. U dient als ondernemer wel de volgende voorwaarden in acht te nemen:
•Ondernemer legt het verbod vast in een schriftelijke afspraak en bewaart deze bij de loonadministratie.
•Ondernemer ziet toe op de naleving van het verbod. Bij controle moet het toezicht aannemelijk kunnen worden gemaakt. Toezicht op de naleving van het verbod kan worden gehouden door bijvoorbeeld:
-de kilometerstanden te vergelijken met de meldingen van het aantal gereden kilometers die met de leasemaatschappij(en) zijn overeengekomen;
-de kilometerstanden te vergelijken met de hoeveelheid gebruikte brandstof;
-gegevens te controleren over verkeersboetes, schademeldingen of tanken buiten werktijd.
De belastingdienst adviseert om de oude afspraak te vervangen door de nieuwe.
Belastingdienst: ‘Als u de (oude of nieuwe) voorbeeldovereenkomst niet gebruikt of als u deze wijzigt, kan het zijn dat de schriftelijke vastlegging van uw verbod niet (meer) voldoet. ‘
Om dit te voorkomen geeft de belastingdienst aan dat u een afspraak voor goedkeuring dient voor te leggen aan Belastingdienst Doetinchem:
Landelijk Coördinatiecentrum Auto
Antwoordnummer 367
7600 VB Almelo.
Let op!
Dit bericht is niet bedoeld voor ondernemers die de ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ gebruiken.