Belastingen verrekenen met een standaardformulier

Door middel van een standaardformulier is het nu mogelijk de btw en de loonheffingen met elkaar te verrekenen.
Verzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf btw
Als u een teruggaaf van uw btw wilt verrekenen met een aangifte loonheffingen kunt u nu het formulier “Verzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf btw” hiervoor gebruiken. Dit kan echter alleen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
• U moet de aangifte loonheffingen waarmee u de teruggaaf btw wilt verrekenen, op tijd hebben gedaan.
• De aangiftetijdvakken van uw aangifte loonheffingen en de btw-aangifte, waarvoor u de teruggaaf wilt, moeten in dezelfde maand eindigen.
• Eindigt het tijdvak van de btw-aangifte op 31 december, dan mag u deze ook nog verrekenen met de 12e vier-wekenaangifte loonheffingen.
• U mag geen andere openstaande belastingschulden hebben.
Let er wel op dat u het verzoek om verrekening uiterlijk op de uiterste aangiftedatum van de aangifte loonheffingen heeft ingediend!

 

Let op!

Het is mogelijk om de loonheffingen en btw met elkaar te verrekenen als u wat moet betalen aan de Belastingdienst en daarnaast van hen wat terugkrijgt. Hiervoor moest u eerst een brief met een verzoek om verrekening naar de inspecteur sturen maar nu heeft de Belastingdienst hiervoor een standaardformulier gemaakt.