Belastingmaatregelen kredietcrisis

In verband met de kredietcrisis wordt het door het kabinet mogelijk gemaakt om op bepaalde bedrijfsmiddelen vervroegd af te schrijven. Het gaat hier om investeringen die worden gedaan in 2009 en 2010. Deze investeringen kunt u in deze jaren in één keer volledig afschrijven met een maximum van 50% per jaar. Stel uw nieuwe investeringen dan ook uit tot ná 1 janauri 2009! U kunt daarmee uw belastingdruk in 2009 en 2010 aanzienlijk verlagen.
Verder blijft het vennootschapsbelastingtarief 20% voor de jaren 2009 en 2010.