Belastingvoordeel innovatieve ondernemers

Voor de ondenemer en de bv

Per 1 januari 2012 maakt de regeling Research & Development Aftrek (RDA) het nog aantrekkelijker voor u om speur- en ontwikkelingswerk (S&O) uit te voeren.De loonkosten van S&O worden al gefaciliteerd via de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk. De RDA is gericht op het faciliteren van de niet-loonkosten en investeringen die betrekking hebben op S&O. De RDA wordt als extra aftrekpost in aanmerking genomen bij de fiscale winstbepaling. Deze regeling geldt zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

 

De aanvraag voor de RDA loopt via Agentschap NL. U ontvangt van Agentschap NL een beschikking die de hoogte van de RDA weergeeft. Deze beschikking is gebaseerd op de door u aangegeven schatting van de kosten en investeringen over een bepaald jaar of een periode binnen dat jaar. U heeft een correctiemogelijkheid als blijkt dat uw kosten en investeringen meer dan een bepaalde marge blijken af te wijken van uw eerdere aangegeven schatting.

 

Hoe verwerkt u de RDA in uw aangifte?
U neemt de RDA over van de door Agentschap NL afgegeven beschikking in uw winstaangifte voor de inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting. De Belastingdienst controleert vervolgens of de hoogte van de door u in de aangifte ingevulde RDA overeenkomt met het bedrag op de door Agentschap NL afgegeven beschikking.