Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken aan uw (klein)kind of aan een goed doel: dat geeft een goed gevoel. Hier volgen de huidige bedragen van de vrijstellingen.

Kinderen en kleinkinderen
U kunt uw kind per kalenderjaar € 4.479 vrijgesteld schenken, ongeacht diens leeftijd en burgerlijke staat.Is uw kind tussen de 18 en 35 jaar oud, dan geldt een eenmalige belastingvrije schenking van € 22.379 mits u bij de aangifte een beroep doet op de verhoogde vrijstelling. Deze verhoogde vrijstelling geldt eveneens als uw kind 35 jaar of ouder is en diens echtgenoot/echtgenote tussen de 18 en 35 jaar is. U mag ieder kleinkind jaarlijks € 2.688 belastingvrij schenken.

Let op!
Schenkingen die in de loop van een kalenderjaar aan dezelfde persoon worden gedaan, worden bij elkaar opgeteld.

Overigen
Kerken, charitatieve instellingen en dergelijke kunt u met alle bedragen vrij van schenkingsrecht ondersteunen. Er geldt hierbij geen maximumbedrag, mits wordt voldaan aan de voorwaarde dat de verkrijging ten nutte van het algemeen belang komt.

Iedere andere partij dan hiervóór vermeld, mag jaarlijks tot € 2.688 van u ontvangen zonder schenkingsrecht te betalen. Indien u meer schenkt dan deze € 2.688, vervalt de vrijstelling en moet er schenkingsrecht worden betaald over het hele geschonken bedrag.