Beleggingsknip toegestaan

Werknemers – in dit geval ook dga’s – die met een beschikbarepremieregeling in de periode tot 1 januari 2014 met pensioen gaan, kunnen zwaar worden gedupeerd door de combinatie van het huidige beursklimaat en de lage rentestand. Het beschikbare pensioenkapitaal, waarmee pensioenuitkeringen moeten worden aangekocht, kan de afgelopen periode immers fors zijn verminderd. In hoeverre dit het geval is geweest, hangt uiteraard samen met de gekozen beleggingsvorm.

Tijdelijke uitkering
Minister Donner en staatssecretaris De Jager hebben op 5 februari jl. in antwoord op Kamervragen laten weten dat een zgn. ‘beleggingsknip’ wordt toegestaan. Dit betekent dat eerst een tijdelijke uitkering van maximaal vijf jaar wordt aangekocht. Aankoop van de levenslange uitkering mag gedurende deze ‘knipperiode’ worden uitgesteld. De kans bestaat dat de uitgestelde uitkeringen vanwege eventueel herstellende beurskoersen hoger uitpakken dan nu.