Beloon uw meewerkende partner

Voor de ondernemer

Heeft u een partner die meewerkt in uw onderneming?Dan kunt u ervoor kiezen uw partner een arbeidsbeloning toe te kennen. Bij een beloning van € 5.000 of hoger kunt u deze als bedrijfslast in mindering brengen op uw ondernemingswinst. Voor uw partner vormt dit vervolgens belastbaar inkomen. Geeft u uw partner een beloning lager dan € 5.000? Dan is de arbeidsvergoeding bij u niet aftrekbaar en bij de partner onbelast. Daar staat wel tegenover dat u dan recht heeft op de meewerkaftrek. De meewerkaftrek bedraagt ten minste 1,25% en maximaal 4% van de winst. Voorwaarde is dat uw partner meer dan 525 uur meewerkt.

 

Let op!
De omvang van de meewerkaftrek is afhankelijk van het aantal uren dat uw partner meewerkt. Helaas is er geen vast omslagpunt wanneer de meewerkaftrek (en de niet-aftrekbare arbeidsbeloning) gunstiger is dan het toekennen van een aftrekbare partnerbeloning.

 

Bepalend zijn factoren als:
• de hoogte van de arbeidsbeloning;
• de omvang van de winst en de MKB-winstvrijstelling;
• de tariefschijf waarin beide partners vallen;
• het aantal meegewerkte uren;
• de heffingskortingen.

 

Tip!
Registreer het aantal uren dat uw partner meewerkt in uw onderneming en laat u adviseren wat in uw situatie het voordeligst is!