Benut nog dit jaar uw zelfstandigenaftrek!

Voor de ondernemer

Met ingang van 1 januari 2012 is de zelfstandigenaftrek gewijzigd in één vast bedrag van € 7.280.Het bedrag wordt niet langer aan de inflatie aangepast. Nu varieert de hoogte van aftrek nog van € 9.484 bij ‘geringe’ winsten (gemiddelde winst van minder dan € 18.000) tot € 4.602 bij ‘hogere’ winsten (gemiddelde winst van meer dan € 54.000). Het kabinet wil met de nieuwe regeling het maken van winst stimuleren.

 

Tip!
Controleer of u nog voor dit jaar uw winst kunt optimaliseren om maximaal te profiteren van de zelfstandigenaftrek. Denk hierbij aan het naar voren halen van kosten, bijvoorbeeld door geplande investeringen te vervroegen.