Beperking btw-aftrek privégebruik onder vuur

Momenteel is de btw op personeelsverstrekkingen (kerstpakketten, leaseauto’s, mobiele telefoons) en relatiegeschenken (voor een deel) niet aftrekbaar. Dit is geregeld in het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA).

Recent is aan het Europese Hof van Justitie gevraagd te oordelen of deze regeling past in de Europese btw-regelgeving. Als het BUA in strijd is met Europese regels, kan de Belastingdienst de btw-aftrek niet langer weigeren.Maar let op! De btw-wetgeving kent echter sinds 1 januari 2007 een regeling die het voordeel weer tenietdoet. Die regeling houdt in dat deze verstrekkingen worden gelijkgesteld met leveringen of diensten waarvoor btw is verschuldigd.

Maak bezwaar!
Het is de vraag of de Belastingdienst deze nieuwe regeling alsnog mag laten gelden voor op basis van de oude btw-aangiften ingediende bezwaarschriften. De afrekening van de afgetrokken btw wegens privégebruik van bedrijfsgoederen en bedrijfsdiensten moet in de laatste aangifte van het jaar worden opgenomen. Het advies is daarom om in ieder geval tegen de laatste btw-aangifte van 2008 bezwaar te maken.

Let op! Raadpleeg voor het maken van bezwaar altijd uw accountant.