Bereid uw medewerkers voor op afschaffing AOW-partnertoeslag

Uit onderzoek blijkt dat de afschaffing van de AOW-partnertoeslag bij veel werknemers nog onvoldoende bekend is. Al in 1996 is besloten om deze afschaffing in 2015 door te voeren.
Momenteel ontvangen AOW-gerechtigden voor hun partners die jonger dan 65 jaar zijn en geen of weinig inkomen hebben, een toeslag van maximaal 50% van het nettominimumloon.Dit staat gelijk aan ongeveer € 700 per maand. De reden voor deze afschaffing is de toenemende economische zelfstandigheid van vrouwen en vergroting van de arbeidsparticipatie onder vrouwen.
Omdat die afschaffing per 1 januari 2015 ingaat, hebben uw medewerkers nog voldoende tijd om voorzieningen te treffen in de vorm van een aanvullende pensioenregeling.