Berekening afschrijvingspercentage bpm gewijzigd

De afschrijvingsmethode op basis van de werkelijke waarde voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (de bpm) is per 1 mei 2010 veranderd.Vanaf die datum wordt de afschrijving voor de bpm op basis van de werkelijke waarde bepaald op het procentuele verschil tussen de inkoopwaarde in nieuwstaat en de inkoopwaarde in gebruikte staat op het moment van aangifte. Onder de inkoopwaarde in nieuwstaat wordt dan verstaan: de inkoopwaarde direct nadat de auto of motor is geleverd aan degene op wiens naam het kenteken staat, voordat het voertuig is gebruikt.

De inkoopwaarde in nieuwstaat is echter zelden bekend. De Belastingdienst geeft daarom aan hoe u deze kunt berekenen. Gebruik hiervoor de volgende formule:
Inkoopwaarde in nieuwstaat = (consumentenprijs minus € 500) x 0,88.

De Belastingdienst laat u vrij om de inkoopwaarde in nieuwstaat op een andere wijze te berekenen, maar dan moet u bij de berekening wel uw motivatie opgeven.

Met ingang van 1 mei 2010 zijn ook de downloadversies van de aangifteformulieren bpm aangepast. Gebruik dus uitsluitend deze nieuwe formulieren.