Besteed genoeg tijd aan uw onderneming

Om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek dient u aan te tonen dat u genoeg tijd aan uw onderneming besteedt, in beginsel 1.225 uren.  Leg de tijd die u besteedt aan uw onderneming goed vast. Het gaat hierbij om alle tijd die u besteedt aan werkzaamheden die (in)direct gericht zijn op de zakelijke belangen van uw onderneming. Denk bijvoorbeeld aan reistijd en acquisitie. Ook de zakelijk verrichte activiteiten die niet direct toerekenbaar zijn aan opdrachten tellen mee. Voorbeelden hiervan zijn het beheren van uw website en het verzorgen van uw administratie.

Let op
Per 2015 zal het alleen maar bergafwaarts gaan met de ondernemersaftrek. Deze wordt enorm versoberd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de ondernemersaftrek ophoudt te bestaan en dat u  gebruik maakt van de zogenaamde winstbox.