Betaal loonheffing op tijd

Als inhoudingsplichtige moet u aangifte loonheffingen doen. U moet op tijd aangifte doen en de loonheffingen op tijd betalen. Doet u dit dan kan dit grote gevolgen voor u hebben. Indien u namelijk opzettelijk niet, gedeeltelijk niet of niet op tijd de loonheffingen betaalt, loopt u het risico op een vergrijpboete.Bij fraude kan vanaf 2014 het (gedeeltelijk) niet of niet op tijd betalen worden gezien als een misdrijf. U kunt dan in plaats van een vergrijpboete een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar krijgen, of een geldboete van € 78.000. Als het bedrag dat u niet of te laat betaalt, hoger is dan € 78.000, kan de boete maximaal 100% zijn van dat bedrag.