Betaling borg in familieverband? Belastingdienst betaalt soms mee!

Stelt u zich borg voor een lening van een van uw ondernemende familieleden?En wordt u door de schuldeiser van uw ondernemende familielid vervolgens aangesproken om de borg te betalen? Dan is dit voor u uiteraard nadelig. U bent het door u betaalde bedrag kwijt voor zover u dit later niet kunt verhalen op uw familielid. Is er echter sprake van een ongebruikelijke borgstelling, dan krijgt u een deel van het betaalde bedrag terug van de Belastingdienst.

 

Voorwaarde voor een belastingteruggaaf is dat er sprake moet zijn van een zogeheten ‘ongebruikelijke terbeschikkingstelling’. U kunt het ongebruikelijke deel van het betaalde bedrag in dat geval aftrekken als negatief resultaat uit overige werkzaamheden. Let op: de Belastingdienst accepteert niet zomaar dat de borgstelling ongebruikelijk is, dus u moet goed beslagen ten ijs komen.

 

Voorbeeld ongebruikelijke borgstelling
In een rechtszaak over dit onderwerp oordeelde de rechter onlangs dat het grootste deel van het betaalde bedrag ongebruikelijk was. In deze zaak betaalden een schoonvader en –moeder ruim € 600.000 vanwege een borgstelling voor de onderneming van hun schoonzoon. Twee getuige-deskundigen – een bankdirecteur en een adviseur – verklaarden dat een borgstelling van meer dan € 250.000 in zo’n geval ongebruikelijk is. Daarom mochten de schoonouders het meerdere van hun belasting aftrekken.