Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd in 2013

Voorheen nam men genoegen met het feit dat de betalingstermijn ‘niet onredelijk’ mocht zijn. Maar dat verandert in 2013. Vanaf 16 maart 2013 zullen de betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden wettelijk worden vastgelegd.

Betalingstermijnen tussen bedrijven onderling (B2B)
Binnen 30 dagen
Heeft u niets afgesproken of contractueel geregeld, dan moet binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald.

 

Maximaal 60 dagen
U heeft de mogelijkheid om in de overeenkomst een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen op te nemen.

 

Langer dan 60 dagen
Als kan worden aangetoond dat het voor geen van beide partijen (leverancier en afnemer) nadelig is, mag er zelfs een betalingstermijn van langer dan 60 dagen worden afgesproken.

 

Betalingstermijn bedrijven en overheden (B2G)
Binnen 30 dagen
Bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden geldt in bijna alle gevallen dat binnen 30 dagen na de factuurdatum moet worden betaald. Van die termijn kan nauwelijks worden afgeweken.