Betalingsuitstel mogelijk bij belastingschulden

Voor de ondernemer

Bent u door de economische crisis steeds minder in staat om op tijd aan uw betalingsverplichtingen ten aanzien van uw belastingen te voldoen?Dan is het goed om te weten dat er naast de wettelijke mogelijkheden een bijzondere betalingsregeling geldt voor zakelijke belastingschulden.

Door de crisismaatregel kunt u namelijk uitstel van betaling krijgen voor een langere periode dan 12 maanden vanaf de uiterste betaaldag van de aanslag. U hoeft in dat geval geen zekerheid te verstrekken voor het bedrag van de aanslag.

 

Voorwaarden
De Belastingdienst stelt aan deze bijzondere uitstelverlening wel een aantal eisen.
• U kunt het betalingsprobleem niet via de zakelijke kredietverlening oplossen.
• Het betalingsprobleem is het gevolg van de economische crisis.
• Het betalingsprobleem is van tijdelijke aard en moet voor een bepaald tijdstip kunnen worden opgelost.

 

Let op!
De regeling geldt niet voor betalingsproblemen die vóór 2009 zijn ontstaan of die het gevolg zijn van een andere oorzaak dan de economische crisis.