Bewaren kassarol niet meer nodig

U kunt weer wat ruimte scheppen in uw archief. Voorheen was u altijd verplicht om verkoopbonnen zeven jaar in papieren vorm (als kassarol) te bewaren. Nu niet meer. Is uw administratie digitaal beschikbaar en binnen een redelijke termijn raadpleegbaar? Dan vindt de Belastingdienst dat voortaan voldoende bij een eventuele controle.