Borgstellingsprovisie in rekening gebracht?

Een DGA die in privé borg staat voor een lening van bijvoorbeeld een bank, loopt het risico dat hij – als de vennootschap de aflossingsverplichtingen niet meer nakomt (bijvoorbeeld bij faillissement) – de schuld aan de bank moet voldoen. Voor dit risico zal hij een zakelijke borgstellingsvergoeding moeten bedingen. In de praktijk gebeurt dit niet altijd. In dat geval is sprake van onzakelijk handelen.De inspecteur kan dan alsnog voor de belastingheffing rekening houden met een zakelijke borgstellingsvergoeding als terbeschikkingstellingsresultaat (box 1). Onder omstandigheden kan hij over de ten onrechte niet geheven belasting tevens een boete opleggen.

 

Tip
Als u zich als DGA in privé borg hebt gesteld voor het aan de bv verstrekte krediet, breng dan alsnog een zakelijke borgstellingsvergoeding in rekening.