Breng btw over privédeel bedrijfspand nog in 2010 in aftrek

Als u een bedrijfspand bouwt dat u zowel zakelijk als privé gaat gebruiken, kunt u nu nog alle in rekening gebrachte btw terugvragen bij de fiscus.Vanaf 2011 kan echter alleen nog maar btw worden teruggevraagd die betrekking heeft op het zakelijk gedeelte van het bedrijfspand.

Situatie tot en met 2010
Het privégebruik van onroerende goederen die tot het ondernemingsvermogen behoren, wordt namelijk gezien als een belaste levering, zodat tegenover de volledige btw-aftrek een bedrag aan af te dragen btw komt te staan. Het deel dat u hebt ontvangen over het privégebruik, moet u dan wel in tien jaarlijkse termijnen terugbetalen.

 

Vanaf volgend jaar

Vanaf 2011 kunt u dus alleen btw terugvragen over het zakelijk deel. Ook moet rekening worden gehouden met schommelingen tussen het zakelijk gebruik en het privégebruik. Dit gebeurt via een correctiemechanisme dat zal aansluiten op de al bestaande herzieningsregeling.

Als u dus nog in 2010 gebruik kunt maken van de volledige btw-aftrek, behaalt u een liquiditeitsvoordeel ten opzichte van de nieuw in te voeren regeling.