Breng uw bonus in de vrije ruimte

U kunt als DGA uw fiscaal voordeel behalen met de werkkostenregeling. Zo kunt u uw bonussen onder de vrije ruimte laten vallen. Deze is in 2014 nog 1,5 % van de loonsom. In 2015 wordt de vrije ruimte verlaagd naar 1,2% van de loonsom.

Let op
U dient wel te voldoen aan de voorwaarde dat u de bonussen in het verleden ook al onder de eindheffing liet vallen en dat de bonus niet ongebruikelijk hoog is. Houd rekening met een eventuele toekomstige aanpassing van deze regeling.