Breng uw pand nog dit jaar in uw bv in

Stelt u een pand ter beschikking aan uw bv, maar wilt u deze situatie beëindigen? Hevel dan vóór 1 januari 2011 uw pand over naar uw bv.

U kunt dan namelijk gebruikmaken van een eenmalige goedkeuring om een pand belastingvrij in te brengen, dus zonder inkomstenbelasting en zonder overdrachtsbelasting. Voorwaarde is wel dat u na de inbreng minstens 90 procent van de aandelen in uw bv houdt. De belastingvrije inbreng van het pand moet plaatsvinden tegen uitreiking van aandelen in de bv, eventueel met een bijbetaling van maximaal € 2500.

Als u vóór de inbreng al enig aandeelhouder van de bv was, kan de inspecteur de inbreng op uw verzoek aanmerken als een informele kapitaalstorting en hoeft uw bv geen nieuwe aandelen uit te reiken. Het pand mag overigens ook zonder belasting worden overgedragen aan een nieuw op te richten bv. Maar let op: deze tijdelijke goedkeuring geldt alleen voor 2010.