Breng uw rente op restschuld in aftrek

U  kunt de rente op restschulden per 1 januari 2015 vijftien jaar in aftrek brengen. Nu is dat nog tien jaar. Deze verlenging geldt voor restschulden die zijn ontstaan in de periode vanaf 29 oktober 2012 tot en met 2017.

 

Let op
De hypotheekrenteaftrek wordt per 1 januari 2015 verder verlaagd naar 51 %. Dit raakt alleen huiseigenaren die met hun inkomen in de hoogste belastingschijf vallen.