Btw-bijtelling voor privégebruik auto

U wordt de laatste tijd geconfronteerd met veranderingen in de regels met betrekking tot de btw-bijtelling voor privé gebruik van uw bedrijfsauto. Hebt u deze wijzigingen meegenomen in uw berekening voor de bijtelling? Het kan zo zijn dat u onnodig te veel btw betaalt. Hierbij een overzicht van de regels.
Indien u voor de btw als ondernemer kwalificeert en betaalde prestaties verricht, dan komt u in aanmerking voor volledige aftrek van btw op uw uitgaven. Daarnaast kunt u de btw op alle door u gemaakte autokosten in aftrek brengen. Voorwaarde is dat de auto voor de btw tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend. Indien u de auto niet alleen voor zakelijke doeleinden maar ook voor privé-doeleinden gebruikt, is btw verschuldigd ter zake van het privé gebruik van de auto van de zaak. Hoe wordt deze btw berekend?
Voor de berekening van de vanwege privégebruik verschuldigde btw kunt u kiezen uit de volgende opties:
1.U kunt de verschuldigde btw in principe berekenen aan de hand van werkelijk gereden privé kilometers. Hiervoor dient u wel een sluitende kilometeradministratie bij te houden. U bent 21% btw verschuldigd over de voor privégebruik gemaakte kosten. Om welke kosten gaat het? Tot de voor privégebruik gemaakte kosten behoren: Indien de auto inclusief btw is aangeschaft gedurende de eerste vijf jaar, jaarlijks 20% van deze aankoopkosten exclusief btw, inclusief BPM en alle gebruiks- en onderhoudskosten, voor zover daarop btw drukt.
2.U kunt de verschuldigde btw op forfaitaire wijze berekenen. De verschuldigde btw bedraagt in dat geval jaarlijks 2,7% van de catalogusprijs van de auto (inclusief btw/BPM).
Auto zonder aftrek van btw of een ‘oudere’ auto
Indien u bij aanschaf van een auto geen btw in aftrek heeft kunnen brengen (bijvoorbeeld omdat de auto is aangeschaft onder de margeregeling) kunt u toch in aanmerking komen voor btw aftrek. Vereiste is wel dat er btw drukt op het gebruik en onderhoud van de auto en de auto gebruikt wordt voor belaste handelingen. Hebt u geen kilometeradministratie bijgehouden? Dan kunt u in dit geval een correctie toepassen van 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en BPM).

Het percentage van 1,5% mag ook worden toegepast als het om een auto gaat die langer dan vijf jaar in gebruik is.


Let op

De correctieregeling voor btw-bijtelling auto staat op een aantal punten ter discussie. Vraag uw adviseur of het raadzaam is om bezwaar te maken tegen de btw-bijtelling.