Btw over de grens

Het wordt voor u makkelijker om btw terug te vragen die in rekening is gebracht in een andere Europese lidstaat. Nu moet u nog een formulier en facturen opsturen naar een buitenlandse belastingdienst (dit moet vóór 1 juli 2009!!!), maar vanaf 1 januari 2010 kunt u deze btw terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst.

Het voorstel tot wetswijziging van staatssecretaris De Jager aan de Tweede Kamer vloeit voort uit afspraken die de Europese ministers van Financiën maakten in het zogenaamde btw-pakket en de frauderichtlijn.

Snellere uitbetaling
Behalve dat ondernemers een verzoek om teruggaaf vanaf 1 januari 2010 niet meer hoeven in te dienen bij buitenlandse belastingdiensten, wordt er ook sneller uitbetaald. Buitenlandse belastingdiensten moeten rente vergoeden als ze de gestelde termijn niet halen.

Btw bij diensten aan het buitenland
Ook hoeven ondernemers die grensoverschrijdende diensten aan andere ondernemers verrichten, doorgaans geen btw meer te factureren. Vanaf 2010 wordt de omzetbelasting vaak geheven op de vestigingsplaats van de afnemende ondernemer. Hierdoor hoeft er meestal geen buitenlandse btw op de factuur in rekening gebracht te worden. Aan het buitenland leverende ondernemers moeten periodiek wel een overzicht indienen bij de Belastingdienst van diensten die zij hebben verricht aan buitenlandse ondernemers. Naar keuze kan dit maandelijks of eenmaal per kwartaal. Ondernemers die meer dan € 100.000 per kwartaal aan goederen aan andere lidstaten leveren, moeten per maand een opgave verstrekken. Hierdoor wordt btw-fraude tegengegaan.