BUA niet strijdig met Europese btw-regels

Sinds april 2010 is er duidelijkheid gekomen in een langlopende procedure over aftrek van btw. Het Europese Hof van Justitie heeft besloten dat het Nederlandse Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) niet in strijd is met Europese btw-regels.Het BUA houdt voor u als ondernemer in dat u verplicht bent om de btw die u aftrekt voor bijvoorbeeld relatiegeschenken of personeelsverstrekkingen, aan het eind van het jaar te corrigeren. Dit moet u doen in verband met het privégebruik.

Conform de uitspraak mogen de volgende kostencategorieën worden uitgesloten van btw-aftrek:
– het privé gebruiken van de auto van de zaak;
– het verstrekken van spijzen en dranken aan uw personeel;
– het geven van relatiegeschenken of het doen van andere giften aan hen die geen recht hebben op aftrek van voorbelasting;
– het verlenen van huisvesting aan uw personeel;
– het geven van gelegenheid tot ontspanning aan uw personeel.

Zolang onduidelijk was of de BUA in overeenstemming was met EU-regels hoopten ondernemers op een meevaller. Nu gaat dat helaas niet door.