Buitenlandse aandeelhouders kunnen dividendbelasting terugvragen

Woont u niet in Nederland, maar heeft u wel Nederlandse dividendbelasting betaald? U kunt die dividendbelasting dan (alsnog) terugvragen bij de Nederlandse Belastingdienst, mits de definitieve belastingdruk hoger is dan die voor vergelijkbare Nederlandse aandeelhouders. Laatstgenoemden kunnen immers de dividendbelasting verrekenen met de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, terwijl de dividendbelasting voor buitenlandse aandeelhouders een eindheffing is. Particulieren moeten de teruggaafverzoeken indienen binnen 5 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de dividenden zijn ontvangen. Buitenlandse vennootschappen moeten de teruggaafverzoeken doen binnen 3 jaar na het tijdvak (boekjaar) waarin de dividenden zijn ontvangen.