Buitensporige bonussen aangepakt

De beloning van bestuurders van alle nv’s en van alle financiële ondernemingen, waaronder banken, verzekeraars en beleggingsondernemingen staat enorm onder druk. Buitensporige bonussen kunnen vanaf 1 januari 2014 worden aangepast of teruggevorderd. Dat geldt voor bonussen die achteraf bezien zijn toegekend op basis van onjuiste informatie (‘claw back’) en voor bonussen waarvan uitkering wegens onredelijkheid en onbillijkheid niet kan worden gerechtvaardigd.
De raad van commissarissen krijgt de bevoegdheid om bonussen aan te passen en terug te vorderen als de hoogte onaanvaardbaar zou zijn gezien de economische omstandigheden. Zij moeten periodiek verantwoording afleggen waarom een bestuurder een bepaalde bonus krijgt.
Let op
Het is bij wet verplicht om de beloning van bestuurders apart te behandelen op de algemene vergadering voorafgaand aan de jaarrekening.