Check bij overname of pensioenpremies zijn betaald

Bent u van plan een onderneming over te nemen? Het is dan van groot belang dat de overdrachtsprijs op het juiste bedrag wordt vastgesteld. Niet betaalde of te betalen pensioenpremies kunnen van grote invloed zijn op de overnameprijs. De belangen zijn vaak groot. Laat uw accountant daarom controleren of er op het moment van overdracht nog te betalen pensioenpremies zijn, of de onderneming is aangesloten bij het juiste pensioenfonds, etc.