Check btw-grens personeelsverstrekkingen

Gaat u tijdig na of u in 2010 voor een bedrag van meer of minder dan € 227 aan uw werknemers hebt verstrekt. Blijft u onder deze grens, dan hebt u recht op teruggaaf van btw.

Houdt u er wel rekening mee dat deze grens snel wordt gehaald. Personeelsverstrekkingen zijn namelijk ook bijvoorbeeld de telefoon, personeelsfeesten, parkeerplaatsen voor het personeel en de personeelskantine. Bij overschrijding van de € 227-grens komt het recht op vooraftrek te vervallen.

Uitsluiting btw-aftrek akkoord voor Europees Hof
Dit is zeker het geval nu het Europese Hof van Justitie in het voorjaar van 2010 heeft bepaald dat de uitsluiting van btw-aftrek op personeelsverstrekkingen niet in strijd is met Europees recht. In dat geval ging het om de auto van de zaak, het verstrekken van spijzen en dranken, het verlenen van huisvesting, het geven van gelegenheid tot sport en ontspanning aan werknemers en het verstrekken van relatiegeschenken aan personen die geen recht hebben op aftrek van voorbelasting. De niet-aftrekbare omzetbelasting kunt u natuurlijk wel als een loonkostenpost in mindering brengen op de winst.