Check dubieuze debiteuren voor btw teruggaaf

Hebt u te maken met bijvoorbeeld een faillissement van één van uw afnemers of afnemers die gewoonweg hun factuur niet meer zullen betalen? Dan zullen vaak facturen, die deze afnemers hebben ontvangen, onbetaald blijven. U hebt dat wel al btw afgedragen die u niet hebt ontvangen. U kunt deze btw terugkrijgen van de Belastingdienst als u een verzoek om teruggaaf van de btw indient. U stuurt dan een brief naar uw belastingkantoor, binnen een maand na het tijdvak waarin duidelijk is dat uw factuur niet meer betaald zal worden.

Let op
Stuur met het verzoek gegevens mee waaruit blijkt dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen.