Check uw (gebruikelijk) loon

Bezit u aandelen van minimaal 5% in een BV en verricht u tevens arbeid voor deze BV? Dan wordt u als DGA geacht loon te genieten voor deze werkzaamheden. Dit loon (ook wel gebruikelijk loon genoemd) bedraagt minimaal € 42.000 (2012).

Hoger of lager dan € 42.000?
Bent u van mening dat dit loon te hoog is, dan dient u zelf aannemelijk te maken dat een lager loon gebruikelijk is. Dit kunt u doen door een vergelijking te maken met soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt.

 

Let op!
De Belastingdienst kan daarentegen ook het standpunt innemen dat het gebruikelijk loon juist hoger is dan € 42.000. Als bij soortgelijke dienstbetrekkingen een hoger loon gebruikelijk is, wordt het loon op het hoogste van de volgende bedragen gesteld:
• 70% van het hogere gebruikelijke loon, maar ten minste € 42.000, of;
• het loon van uw meestverdienende werknemer of van de meestverdienende werknemer van een aan u verbonden vennootschap.
Tip!
Het is nuttig om jaarlijks te bekijken of uw loon naar beneden kan worden bijgesteld. Mocht dit zo zijn dan dient u dit voor te leggen aan de Belastingdienst.