Controleer de WOZ-waarde van uw pand!

Voor de ondernemer en de particulier

U heeft waarschijnlijk al de beschikking WOZ-waarde voor het belastingjaar 2012 ontvangen.Veel gemeenten overschatten de waarde van panden, voornamelijk als het gaat om leegstaande panden. Dit betekent dus dat de WOZ-waarde niet altijd de reële waarde vertegenwoordigt.

 

Wat zou dit voor gevolgen voor u kunnen hebben? U betaalt hierdoor te veel gemeentelijke belasting. Daarnaast neemt u als ondernemer deze (veel) te hoge WOZ-waarde van uw pand ook over in uw aangifte.

 

Bezwaar maken
Wat kunt u hier tegen doen? U kunt binnen zes weken na ontvangst van de WOZ-beschikking bezwaar maken tegen de te hoge WOZ-waarde. Uw bezwaar dient gemotiveerd te worden, eventueel met een onafhankelijk en recent taxatierapport.